Legacy Yên Tử - MGallery - Khách sạn hạng sang - Núi Yên Tử

Núi Yên Tử


Thuộc Vòng cung Đông Triều, đỉnh cao nhất 1.068m. Xưa núi có các tên: Tượng Sơn, Bạch Vân, Phù Vân, Linh Sơn, An Tử. Yên Tử là phúc địa, danh sơn, địa linh, được ghi vào điển thờ.

Đây là nơi Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông tu hành, sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử – dòng Thiền Phật giáo mang bản sắc Việt Nam, được coi là kinh đô Phật giáo thời Trần.

Yên Tử lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử…; là bảo tàng thiên nhiên về đa dạng sinh học, địa chất; nơi hàng triệu con tim khao khát hướng về.

MGALLERY. STORIES THAT STAY.

Follow the latest developments here.

  • facebook
  • linkedin
  • instagram
  • youtube
  • nui-yen-tu
Đặt chỗ

Legacy Yên Tử - MGallery

Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1