Legacy Yên Tử - MGallery - Khách sạn hạng sang - Trung tâm chăm sóc sức khỏe Am Tuệ Tĩnh

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Am Tuệ Tĩnh

Trung tâm chăm sóc sức khỏe tuyệt vời với 2.240 m2 đã được ra mắt vào cuối năm 2020 chuyên về thảo dược, điều trị và tư vấn chăm sóc sức khỏe.

Tham khảo Menu tại đây

MGALLERY. STORIES THAT STAY.

Follow the latest developments here.

  • facebook
  • linkedin
  • instagram
  • youtube
Đặt chỗ

Legacy Yên Tử - MGallery

Đặt chỗ lưu trú

Từ   đến

Room 1